Xtreme Mass

PREMIUM MASS GAINER, 5GM CREATINE, GLUTAMINE, TAURINE. 

Quantity: 1KG MRP-1900/- 

                 2.5KG MRP-3800/-

                 5KG MRP- 7100/-

Flavours: BANANA, CHOCOLATE ICE-CREAM, ROASTED COFFEE, STRAWBERRY, KESAR KULFI & VANILLA.

Category: